Skýrsla um hagrænt vægi eiginleika í nautgriparækt