Heimilt að dreifa söluhagnaði af sölu bújarða til 20 ára