Hagstofa Íslands birtir rekstrar- og efnahagsyfirlit landbúnaðarins